Operacje na biletach

Aby wykonać jedną z poniższych operacji należy podać:

GID biletu, nazwisko pasażera oraz datę zakupu biletu.

 

Wszystkie dane znajdują się na wydrukowanym bilecie, lub w przesłanym e-mailu.